Tinjauan Penggunaan Telefon Pintar PDF

Tinjauan Penggunaan Telefon Pintar PDF

Bakrabata.com – Studi penggunaan smartphone dalam pembelajaran diantara penelitian-penelitian ini di lakukan untuk menguji persepsi pengguna smartphone dalam pembelajaran dikalangan siswa siswi.

Kajian ini berbentuk kajian tinjauan yang melibatkan lebih dari 100 orang rspondenpelajar. Instrumen kajian yang di gunakan ialah set soal selidik jenis soalan tertutup yang melibatkan berbagai bagian.

Hasil keseluruhan menunjukan Telefon Pintar berada pada tahap sederhana iaitu min 2.92 manakala pengguna Telepon Pintar untuk pembelajaran juga berada pada tahap sederhana pula.

Dari beberapa asfek iaitu perlu diteliti dan di ambil perhatian untuk memantau penggunaan telefon pintar dikalangan pelajar agar menjadi modal insan yang cemerlang. Maka sila lawati ruangan ini ⏬ ⏬ ⏬

Uatu masa dahulu, ianya hanya mampu dimiliki oleh golongan tertentu sahaja tetapi kini ia telah mampu dimiliki oleh kebanyakan rakyat, tanpa mengira peringkat usia.

Malah, pengguna juga meluas dan tidak terbatas kepada jarak, masa dan golongan tertentu sahaja, dengan terdapatnya aplikasi yang di dapat di dalamnya menjadikan dan memudahkan para pelajar berkomunikasi dengan baik serta benar.

Bahwa penggunaantelefon pintar untuk kegunaan biasa serta teruntuk pembelajaran adalah berada di tahap sederhana. Namunkebanyakan pelajar kebanyakannya berjauhan dari keluarga dan masa mereka banyak di habiskan bersama rekan sekelas dan telfon pintar mereja sahaja.

Ini menjadikan penggunaannya lebih ketara menjurus kepada lamansosial, permainan atas talian, serta menonton filem atua drama di laman sesawang yang telah tersedia uituk mengisi masa lapang.

Kebergantungan mereka dengan telefon pintar bagi kegunaan pembelajaran yang berkaitan. Mereka juga dilihat kurang menggunakan telfon pintar untuk mencatat nota dengan menggunakan aplikasi yang bersesuaian.

Untuk menggunakan lagi kajian ini di masa akan datang, penyelidik mencadangkan agar kajian ini melibatkan pelajar lainnya, supaya lebih mudah.

Dengan kata kunci sebagai berikut:

 • tinjauan penggunaan telefon pintar
 • asrama 意思
 • asrama
 • platform delima kpm
 • delima.com.my
 • portal delima.edu.my
 • spdpr moe gov my
 • pedalaman 意思
 • email moe
 • prasekolah 意思
 • 翻译
 • buli siber 意思
 • buli siber
 • tinjauan 意思
 • terjejas 意思
 • lokasi sekolah 意思
 • menengah 意思
 • rendah 意思
 • asrama kpm 意思
 • bandar 意思
 • pedalaman 意思
 • pelan data 意思
 • luar bandar 意思
 • luar bandar
 • telefon pintar 意思
 • memantau 意思
 • memantau

You May Also Like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *